Àfrica és enginyosa

Avui us recomanem un enllaç interessant: AfriGadget. És una web que recull iniciatives d’africans per inventar-se màquines i processos que resolen o aprofiten situacions, amb exemples realment interessants.

Per exemple, com cuinar amb escombraries a Kibera, un dels slums més grans de la zona, que va guanyar un premi a Barcelona, o com reciclar una roda de bicicleta en una fundició,   amb moltes més iniciatives africanes.

És una de les idees recurrents en aquest blog: solucions africanes per als problemes africans.

Podeu veure’n més fotos a Flickr.

El teclat és ideal per la sabata que sembetuma... de WhiteAfrican a Flickr

El teclat és ideal per la sabata que s'embetuma... de WhiteAfrican a Flickr

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine